Technické informácie | JUNIK S&J s.r.o.

SENDVIČOVÝ PANEL


Opláštenie zo sendvičových panelov v dnešnej dobe patrí k jednej z najefektívnejších a najviac využívaných technológií opláštenia priemyselných budov.

Pozostáva zo sendvičových panelov, z vonkajších strán krytých antikoróznym plechom a z vnútornej tepelnoizolačnej vložky. Montáž je realizovaná na kovovú, prípadne betónovú konštrukciu, kde medzery, ktoré vznikajú medzi panelmi pri montáži sú následne doizolované tak, aby eliminovali tepelné mosty a straty, čím sú následne kryté klampiarskymi prvkami. Samotná montáž vyžaduje vertikálne dvíhanie jednotlivých panelov pomocou zdvíhacích zariadení a následne upevnenie panelu na nosnú konštrukciu kotviacimi prvkami.

STRECHA ZO SENDVIČOVÝCH PANELOVTechnológia vyhotovenia strešného plášťa pomocou sendvičových panelov poskytuje predovšetkým rýchlu a relatívne jednoduchú montáž. Samotná technológia spočíva v spájaní sendvičových panelov a následne ich kotvení do nosnej strešnej konštrukcie pomocou vodotesných, samorezných skrutiek. Možné je zaradiť aj presvetľovacie prvky, ktoré zabezpečujú prírodný zdroj tepla. Vzniknuté medzery medzi panelmi sú následne kryté klampiarskymi prvkami. Po uložení a ukotvení panelov strešný plášť okamžite plní tepelnoizolačnú a hydroizolačnú funkciu. Táto technológia nachádza uplatnenie predovšetkým u budov s menšími pôdorysnými rozmermi.

 

SKLADANÝ STREŠNÝ PLÁŠŤTento spôsob zastrešenia budovy pozostáva z nosných trapézových plechov kotvených do oceľovej, alebo železobetónovej konštrukcie, parozábrany, tepelnej izolácie a hydroizolácie. Nosné trapézové plechy sú najskôr položené na pripravenú strešnú konštrukciu pomocou zdvíhacieho zariadenia, následne sú presunuté na miesto montáže, kde sa kotvia priamo do nosníkov. Po ukotvení sa jednotlivé styky panelov skrutkujú k sebe a tak tvoria staticky absolútne stabilné prostredie pre montáž ďalších vrstiev strešného plášťa. Táto technológia je uprednostňovaná najmä pri budovách s väčšími pôdorysnými rozmermi, vzhľadom na svoju časovú efektivitu. Taktiež umožňuje zastrešenie budov s komplikovanejšími pôdorysnými tvarmi.

 

SKLADANÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Systém skladaného opláštenia budov vzniká upevnením nosných plechových kaziet k nosnému oceľovému, alebo železobetónovému prvku. Následne sú kazety vyplnené tepelnoizolačným materiálom. Na zateplené nosné kazety sa z exteriérovej strany plášťa budovy montujú trapézové, príp. sínusové plechy, podľa požiadavky zákazníka horizontálne, alebo vertikálne . Tento typ opláštenia nachádza uplatnenie najmä pri výstavbe rôznych priemyselných hál a nákupných strediskách.

PREVETRÁVANÁ/odvetrávaná FASÁDA

Prevetrávaná fasáda je systémová fasáda s predsadeným fasádnym plášťom, ktorý je od obvodovej steny oddelený vzduchovou medzerou.

Skladba takejto fasády pozostáva z:

  • nosná zatepelná stena
  • tepelná izolácia
  • odvetrávaná vzduchová medzera
  • nosný rošt
  • vonkajší plášť

 
Tepelná izolácia sa kotví priamo na nosnú stenu, respektíve sa vkladá medzi rošt.

Funkčnosť prevetrávanej fasády funguje na odvetrávaní medzi priestoru, ktorý vzniká medzi stenou budovy a fasádnym opláštením. V medzi priestore dochádza k zrýchleniu prúdenia vzduchu, čoho následkom je vytvorenie cirkulácie a mikroklímy. V lete zabraňuje nadmernému prehrievaniu, keďže prúdiaci vzduch ochladzuje fasádny plášť. V zime zabezpečuje súčinnosť tepelnej izolácie a vzduchovej medzery zníženie energie na vykurovanie.KLAMPIARSKE PRVKY

Kvalitné a vhodne vybrané klampiarske prvky objekt nie len skrášlia, ale plnia aj dôležitú technickú úlohu. Návrh klampiarskych prvkov musí vytvoriť predpoklady pre spoľahlivé a trvanlivé zaistenie požadovaných funkcií a to:

  • umožňovať voľný a plynulý odtok vody
  • dostatočná tuhosť a únosnosť
  • spoľahlivé a stabilné pripevnenie
  • plnia estetickú funkciu.


Zakladací profil - používame ho pri vodorovnej montáži a slúži na zabránenie  prirodzeného priehybu panela vplyvom nahrievania exteriérového plechu, taktiež spevneniu založenia panelov.

Omega  lišty (spoje panelov) - používame na vodotesné uzavretie spoja panelov pri horizontálnej (vodorovnej) montáži sendvičových panelov. Zabraňuje zatekaniu do spoja panelov.Okap (soklová lišta) - používame ho na odvedenie vody po fasáde stekajúcej vody, na zabránenie zatekania do konštrukcií pod ním, taktiež chráni soklovú izoláciu a zabraňuje omŕzaniu sokla.Nárožie (rohy panelov)  - používame na vodotesné uzavretie rohových spojov panelov (vnútorných, alebo vonkajších) pri horizontálnej (vodorovnej) aj vertikálnej montáži sendvičových panelov. Zabraňuje zatekaniu do rohového spoja panelov.


Atika - ukončuje vrchnú časť opláštenia prekrývame ňou zhotovenú hydroizoláciu, chránime ju tým pred poveternostnými vplyvmi. Atika je silne namáhaná vetrom, takže musí mať dilatačný spoj, t.j. musia medzi sebou jednotlivé časti pracovať (posúvať sa) vplyvom vonkajších teplôt, tak aby nedošlo k poškodeniu prípadne k jej odtrhnutiu.


Parapet okna - používame ho na odvedenie po fasáde respektíve okne stekajúcej dažďom hnanej vody smerom od okna, na zabránenie zatekania do konštrukcií a samotnej.

Nadpražie okna/dverí/brán - používa sa na estetické ukončenie respektíve prekrytie vrchnej časti otvoru v opláštení (okno, dvere, brána) ako aj na spevnenie odkvapu okien, dverí aj brán. Nadpražie musí mať presah do strán, minimálne na dĺžku odsadenia ostenia okna/dverí/brány štandardne okolo 100mm. Nadpražie montujeme na vrchnú vodorovnú časť okna, pri radových oknách nad 15metrov musí byť dilatačne spájaný, to znamená, že ich medzi sebou vzájomne nebudeme kotviť.

Ostenie dverí/okien/brán  - vodotesne ukončuje/lemuje styk opláštenia s rámom dverí, okien alebo brány. Používame rovnako pri vodorovnej ako aj zvislej montáži panelov.

Sídlo
JUNIK S&J s.r.o.
Jesenského 10
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika
Kontakt
info@juniksj.sk
+421 42 444 37 86
© 2022 JUNIK S&J s.r.o. - všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA
Používame cookies