VPLYV STREŠNÉHO PLÁŠŤA BUDOVY NA ENERGETICKÚ EFEKTIVITU

Energetická efektivita budov je v dnešnej dobe jednou z kľúčových tém v stavebníctve. S narastajúcimi požiadavkami na znižovanie energetickej spotreby a zlepšovanie udržateľnosti budov sa pozornosť stále viac sústreďuje na strešný plášť. Ten zohráva zásadnú úlohu v ochrane interiéru pred vonkajšími vplyvmi a priamo ovplyvňuje tepelné straty a zisky budovy. V tomto článku si objasníme ako. 

Funkcie strešného plášťa

Ako sme si na našom blogu viackrát spomínali, strešný plášť je viacvrstvový systém, ktorý zabezpečuje ochranu budovy pred klimatickými podmienkami, ako sú dážď, sneh, vietor a slnečné žiarenie. Jeho hlavné funkcie zahŕňajú:

  1. tepelnú izoláciu – teda znižovanie tepelných strát v zimnom období a obmedzovanie tepelného zisku v lete
  2. vodotesnosť – zabránenie prenikaniu vody do konštrukcie budovy
  3. zvukovú izoláciu – takže tlmenie hluku z vonkajšieho prostredia
  4. mechanickú odolnosť – teda odolnosť poškodeniam a dlhodobú životnosť

Tepelná izolácia a energetická efektivita

Môžeme smelo tvrdiť, že jedným z najdôležitejších aspektov strešného plášťa je jeho schopnosť tepelnej izolácie. Kvalitná tepelná izolácia strechy môže výrazne znížiť výdavky na vykurovanie a chladenie budovy. Viete prečo?
Pretože strecha môže predstavovať až 30% celkových tepelných strát budovy! Efektívna tepelná izolácia teda zohráva kľúčovú úlohu pri znižovaní týchto strát.

Použitie kvalitných izolačných materiálov, ako sú minerálna vlna, polystyrén alebo polyuretán, môže zlepšiť tepelný odpor strešného plášťa a minimalizovať tepelné straty. V moderných stavbách sa preto využívajú práve sendvičové panely, ktoré majú viacero vrstiev izolačných materiálov, čím sa dosahuje vyššia efektivita.

​​Vodotesnosť a ochrana proti vlhkosti

Vodotesnosť strešného plášťa je ďalším kritickým faktorom pre zachovanie energetickej efektivity budovy. Vlhkosť môže významne ovplyvniť izolačné vlastnosti materiálov a spôsobiť ich degradáciu. Preto je dôležité zabezpečiť, aby strešný plášť bol navrhnutý a inštalovaný tak, aby spoľahlivo chránil budovu pred prenikaním vody.

Použitie kvalitných hydroizolačných membrán a vrstiev môže zabezpečiť dlhodobú ochranu proti vlhkosti a predĺžiť životnosť plášťa. V kombinácii s efektívnym systémom odvodnenia strechy, ktorý zabezpečuje rýchle odvádzanie vody, môže strešný plášť účinne chrániť budovu a prispieť k jej energetickej efektivite.

Vetranie strešného plášťa

Správne vetranie strešného plášťa je kľúčové pre udržanie energetickej efektivity budovy. Vetrací systém pomáha odvádzať prebytočnú vlhkosť a teplo z podstrešných priestorov, čo zabraňuje prehriatiu a vzniku kondenzácie. To je obzvlášť dôležité v letných mesiacoch, keď sa strecha môže veľmi rýchlo prehriať, čo zvyšuje teplotu v budove a zvyšuje nároky na chladenie.

Použitie odvetrávaných fasád môže zabezpečiť dostatočné prúdenie vzduchu a udržiavať optimálnu teplotu v podstrešných priestoroch. Tým sa znižuje energetická záťaž a zvyšuje komfort vnútorného prostredia.

Zistili sme, že strešný plášť je naozaj kľúčovým prvkom, ktorý ovplyvňuje energetickú efektivitu budovy. Kvalitná tepelná izolácia, spoľahlivá vodotesnosť, správny výber strešnej krytiny a efektívne vetranie sú základnými faktormi, ktoré zabezpečujú, že strešný plášť prispieva k znižovaniu energetických nákladov a zlepšovaniu udržateľnosti budov. Investícia do kvalitného strešného plášťa sa tak stáva jednou z najlepších stratégií pre dosiahnutie energeticky efektívnych a ekologicky udržateľných komerčných objektov.

Ak chcete získať viac informácií o inovatívnych riešeniach v oblasti strešných plášťov a energetickej efektivity, neváhajte navštíviť našu sekciu blog na stránke JUNIK S&J. Náš tím odborníkov je pripravený vám pomôcť nájsť najlepšie riešenia pre vaše projekty. Kontaktujte nás ešte dnes!