© 2016 Junik S&J, s.r.o. Všetky práva vyhradené
tvorba web stránok INCUBEMEDIA

Technické informácie

SENDVIČOVÝ PANEL

Opláštenie zo sendvičových panelov v dnešnej dobe patrí k jednej z najefektívnejších a najviac využívaných technológií opláštenia priemyselných budov. Pozostáva zo sendvičových panelov, z vonkajších strán krytých antikoróznym plechom a s vnútornou tepelnoizolačnou vložkou. Montáž je realizovaná na kovovú, prípadne betónovú konštrukciu, kde sa medzery, ktoré vznikajú medzi panelmi pri montáži sú následne doizolované tak, aby eliminovali tepelné mosty a straty, čím sú následne kryté klampiarskymi prvkami. Samotná montáž vyžaduje vertikálne dvíhanie jednotlivých panelov pomocou zdvíhacích zariadení a následne upevnenie panelu na nosnú konštrukciu kotviacimi prvkami. Spoločnosť JUNIK S&J s.r.o disponuje množstvom dlhoročných skúseností s týmto druhom technológie.

sendvičové opláštenia Opláštenie sendvičovými panelmi

SKLADANÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ

Tento spôsob zastrešenia budovy pozostáva z nosných trapézových plechov kotvených do oceľovej, alebo železobetónovej konštrukcie, parozábrany, tepelnej izolácie a hydroizolácie. Nosné trapézové plechy sú najskôr položené na pripravenú strešnú konštrukciu pomocou zdvíhacieho zariadenia, následne sú presunuté na miesto montáže, kde sa kotvia priamo do nosníkov. Po ukotvení sa jednotlivé styky panelov skrutkujú k sebe a tak tvoria staticky absolútne stabilné prostredie pre montáž ďalších vrstiev strešného plášťa. Táto technológia je uprednostňovaná najmä pri budovách s väčšími pôdorysnými rozmermi, vzhľadom na svoju časovú efektivitu a taktiež umožňuje zastrešenie budov s komplikovanejšími pôdorysnými tvarmi.

Skladný strešný plášť

STRECHA ZO SENDVIČOVÝCH PANELOV

Technológia vyhotovenia strešného plášťa pomocou sendvičových panelov poskytuje predovšetkým rýchlu a relatívne jednoduchú montáž. Samotná technológia spočíva v spájaní sendvičových panelov a následne ich kotvení do nosnej strešnej konštrukcie pomocou vodotesných, samorezných skrutiek. Možné je zaradiť aj presvetľovacie prvky, ktoré zabezpečujú prírodný zdroj tepla. Vzniknuté medzery medzi panelmi sú následne kryté klampiarskymi prvkami. Po uložení a ukotvení panelov strešný plášť okamžite plní tepelnoizolačnú a hydroizolačnú funkciu. Táto technológia nachádza uplatnenie predovšetkým u budov s menšími pôdorysnými rozmermi.

Strecha zo sendvičových panelov  strecha zo sendvičového panelu

SKLADANÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Systém skladaného opláštenia budov vzniká upevnením nosných plechových kaziet k nosnému oceľovému, alebo železobetónovému prvku. Následne sú kazety vyplnené tepelnoizolačným materiálom. Na zateplené nosné kazety sa z exteriérovej strany plášťa budovy montujú trapézové, príp. sínusové plechy, podľa požiadavky zákazníka horizontálne, alebo vertikálne . Tento typ opláštenia nachádza uplatnenie najmä pri výstavbe rôznych priemyselných hál a nákupných strediskách.

skladný obvodový plášť