© 2016 Junik S&J, s.r.o. Všetky práva vyhradené
tvorba web stránok INCUBEMEDIA

Služby

Výstavba a opláštenie Opláštenie 
 • Komerčných objektov
 • Skladových objektov
 • Priemyselných objektov
 • Športových objektov
Servis a údržbaOceľové konštrukcie
 • Komerčných objektov
 • Skladových objektov
 • Priemyselných objektov
 • Športových objektov
RekonštrukciaRekonštrukcia
 • Priemyselných hál
 • Skladových hál
 • Striech bytových domov
 • Údržba plochých striech


Základnou stratégiou spoločnosti je poskytovať klientom kvalitné služby pri maximálnej časovej a materiálovej efektivite, čo sa snažíme dosiahnuť vypracúvaním cenových ponúk na mieru individuálne pre konkrétnych odberateľov.

Naším krédom je: „Pracuj kvalitne a efektívne!”